leonardo 2017 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АРХИТЕКТУРЫ
Внутренние документы
Устав ООО БСА
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі грамадзянскага аб'яднання
Кодекс чести члена Белорусского союза архитекторов